Şahin UÇAR

Uzman Klinik Psikolog Şahin UÇAR

Uzman Klinik Psikolog Şahin UÇAR

Uludağ Üniversitesi  Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünü 2002 yılında tamamladım. Aynı alanda Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimimi 2008 yılında tamamladım. 2013 yılında ise Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü ikinci lisans eğitimini tamamladım. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrenimini 2016 yılında tamamladım.

Kent Gazetesi’nde “Psikoloji ve Ruh Sağlığı” içerikli; Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde ”Cinsel Yaşam” içerikli yazdım. Hürriyet Gazetesi Bursa ekinde “Ruh Sağlığı, Evlilik Aile Danışmanlığı ve Cinsellik“ üzerine zaman zaman yazılar yazmaktayım. Dönem dönem Ulusal ve yerel Tv’lerde ilgili konularda yayınlar yapmaktayım. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Bursa Şubesi Kurucusu ve Başkanlığını yürütmekteyim.

Psikoloji, benim için bir iş, bir meslek olmanın çok daha ötesinde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Psikoloji bilimine olan ilgim öncelikle kendimi tanıma  ve kendimi gerçekleştirme isteğimden ve gereksinimimden doğdu. Zamanla diğerlerinin de gizemini anlama çabamda bana bir rehber oldu. Psikolojiye olan ilgim ve sevgim devam ederken, aynı zamanda Hipnoz ve Hipnoterapi  ile de ilgilenmeye başladım.

Analitik hipnozun temel felsefesi; hipnoza girmiş bir insanın, bilinçdışında yerleşmiş sorun yaratan olayların bulunması ve çözümlenmesi ve kişinin bu sorundan kalıcı olarak kurtulmasını sağlayan çok güçlü ve etkili bir hipnotik iyileştirme yöntemidir.

Bilinçdışına ve bilinçdışının muazzam gücüne; Yaşadığımız sorunların ve sıkıntıların  nedenlerinin, bilinçdışında kayıtlı olduğuna inanıyorum. Bilinçdışı;  her türlü bilgi, anı, ses, koku, renk, görüntü, olay ve durumun… en ince ayrıntısına  kadar saklandığı ve hiçbir şeyin unutulmadığı büyük bir harddisk’e benzetiyorum. Bir İceberg’in suyun yüzeyinde kalan kısmını bilince; suyun altında kalan ana parçayı ise bilinçaltı’na benzetebiliriz.

Psikoterapi ile ilgili eğitim ve deneyimlerim ise çok daha incelikli bir yol olarak devam ediyor. İnsanı anlama çabası bitmek bilmeyen bir yolculuğa benziyor. İnsanın kendini anlama çabası ise hepsinden önde görünüyor.

Üyesi Bulunduğum Dernekler

 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • Hipnoz Derneği
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Bursa Şubesi ( Başkan )

Bilimsel Yayınlar

 • Prof Dr Daniel ARAOZ’ un  “ The New Hypnosis in Sex Therapy “ adlı kitabının Türkçe versiyonunun editörlüğü. ( Cinsel Terapide Yeni hipnoz )
 • 3. Tıbbi Hipnoz Kongresi’nde ‘’ Hipnotik Af Seanlarının Etkililiği, Bir Olgu Sunumu ‘’ konulu bir bildiri sunumu.
 • 21 Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresinde ” Erken Boşalma ve Tedavisi ” içerikli sunumu. 17-21 Nisan 2014 Su Otel- Antalya

Şahin UÇAR

Sertifikalar

 • Tıbbi Hipnoz Teorik Bilgiler Sertifikası, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği
 • Tıbbi Hipnoz Uygulamalı Bilgiler Sertifikası, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği
 • Psikoterapi Enstitüsünde Uz Dr Tahir ÖZAKKAŞ yönetiminde verilen 300 saatlik ‘’ Bütüncül Psikohipnoterapi Teorik ‘’ eğitimi sertifikası.
 • Psikoterapi Enstitüsünde Uz Dr Tahir ÖZAKKAŞ yönetiminde verilen 300 saatlik ‘’ Bütüncül Psikohipnoterapi Formülasyon” eğitimi sertifikası.
 • Psikoterapi Enstitüsü’nde Uz Dr Tahir ÖZAKKAŞ yönetiminde verilen 300 saatlik ‘’Bütüncül Psikohipnoterapi Süpervizyon ‘’ eğitimi sertifikası.
 • “Cinsel Terapi Eğitimi ve Süpervizyon” Sertifikası. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği
 • Hipnoz Uygulama Yeterlilik Sertifikası .. Psikoterapi Enstitüsü
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitim Uygulama Yeterlilik Sertifikası … Psikoterapi Enstitüsü

Eğitim ve Katılım Belgeleri

 • 1. Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği
 • 2. Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği
 • 3. Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği
 •  Panik Atak’ta Psikohipnoterapi, Workshop, Uzm Dr Tahir ÖZAKKAŞ
 • 2. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği
 • İleri Düzey Hipnoz Eğitimi, Uzm Dr Bülent URAN
 • 3. Tıbbi Hipnoz Kongresi, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği
 • Prof Dr Lucia Bariceviç- Rademaker tarafından verilen ‘’ How to combine modern and neoclassic hypnoterapy for fast result ‘’ konulu workshop katılım belgesi, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği
 • Prof Dr Peter Krijger tarafından düzenlenen ‘’ Hypnosis combined with bodywork   for  the  treatment  of posttraumatic stress ‘’ konulu workshop katılım belgesi, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği
 • Prof Dr Mattias Mende tarafından verilen ‘’ Hypnotic communucation with the symptom in psychosomatik patient: Establishing contact, negotiation, integretion‘’ Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği
 • ”İmge Terapiye Giriş” adlı workshop’a katılım belgesi, Psikoterapi ve Hipnoz Derneği
 • 3. Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği Temel Hipnoz Eğitimi. Omni Hipnoz Akademisi
 • İleri düzey Hipnoz Eğitimi. Omni Hipnoz Akademisi
 • National Board of Hypnosis , Education oncertification. Having sucesfully completed the reguired training and examination has been found by the examining board the possess the proper National Board of Hypnosis Education and certification  educational regureiments.
 • Omni Hypnosis Training Center, Certified Hypnotist; Having sucesfully completed the basic –Advanced Hypnotism training and examination on june 5, 2007 has been found by the examining Board topossess the   proper  Omni Hypnosis Training Center educational regureiments to be recognized as a .
 • Certificate as Practitioner of Meridian Therapies ;  Emotional  Freedom Techniques  ( EFT )  Duygusal Özgürlük Tekniği,Omni Hipnoz Akademisi ve Cinsel Sağlık Enstitüsü
 • İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri ” Yakın İlişkiler ”  Halime Odağ Vakfı
 • Attendet to “Differential Diagnosis & Therapeutic Interventions of the Self Disorders within Masterson Institute and the Psychotherapy Institute in Istanbul, Turkey
 • Adtendet to “Masterson Approach Conference” held jointly by the Masterson Institute and the Psychotherapy Institute in Istanbul, Turkey.
 • Psikoterapi Enstitüsü tarafından düzenlenen 24 saatlik Prof. Dr. Vamık Volkan’ın “Psikanalitik Psikoterapilerde Olgu Sunumlarıyla Nesne İlişkileri Atölye Çalışması” na katılmıştır.
 • Psikoterapi Enstitüsü trafından düzenlenen attended the ” Kernberg Days ” held jointly by the Personality  Studies Institute and the Psychotherapy Institute in İstanbul, Turkey. 16-17 Ekim 2010
 • Cinsel sağlık Enstitüsü Derneği 9. Süpervizyon Çalışmasında ‘’ Cinsel Terapide Hipnoterapi ‘’ konulu Sunuş Konuşması
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 20 saatlik Prof Dr Daniel L. ARAOZ’ un ” Cinsel Terapide Yeni Hipnoz ” Atölye çalışmasına katılım belgesi
 • Psikoterapi Enstitüsü tarafından düzenlenen – Masterson’s Days V  ” for the period May 5. 2011 Through may 8. 2011 in the Masterson Approach Congress jointly organized by the
 • Masterson Institute and the Psychotherapy Institute in Istanbul, Turkey.
 • Psikoterapi Enstitüsü trafından düzenlenen – Masterson’s Days V  ” for the period May 5. 2011 Through may 8. 2011 Thank you for your kind particpat’on and contribution as a moderator of ” Masterson Approach Conference ” the Masterson Institute and the Psychotherapy Institute in Istanbul, Turkey.
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği tarafından düzenlenen 20 saatlik Prof Dr Vamık Volkan ile “ Dinamik Psikoterapi Semineri ” ne katılım belgesi
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Bursa Şubesi’nin 16-17 Nisan 2011 tarihinde Bursa’da düzenlenmiş olduğu 20 saatlik Prof. Dr. Daniel L. ARAOZ’un “Cinsel Terapide Yeni Hipnoz” Atölye çalışmasına katılmıştır.
 • Masterson’s Days-V. Certificate of Appreciation. Fort HE Period May 5,2011 Through May 8,2011 Thank you for your kind particpat’on and contribution as a moderator of “Masteson Approach Conference” the Masterson ınstitute and the Psychotherapy Institute in Istanbul, Turkey.
 • Masterson’s Days V. WE recognize. For Perfect Attendance. For The Period May 5,2011 Through May 8,2011 İn the “Masterson Approach Congress” jointly organized by the Masterson Institute and the Psychotherapy Institute İn Istanbul, Turkey.
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Tarafından Düzenlenen 20 saatlik Prof. Dr. Vamık D. Volkan İle Dinamik Psikoterapi Semineri’ni Başarı ile Tamamlamış ve Katılım Sertifikası Almaya Hak kazanmıştır. 2011
 • For The Period 01.10.2011 Through 02.10.2011. Thank you for your kind participation and contribution in the “Developmentel Neurobiology and Attachment Theory” Workshop organized by the Psychotherapy Institute in Istanbul, Turkey. Prof. Dr. Allan N. SCHORE and                                            Tahir ÖZAKKAŞ, M.D
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Tarafından Düzenlenen 20 Saatlik Prof Dr Gerald R. Weeks ile ” İleri Düzey Evlilik Terapisi ve Cinsel Terapi Semineri “ni Başarı ile Tamamlamış ve Katılım Sertifikası Almaya Hak Kazanmıştır.
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Tarafından Düzenlenen 40 Saatlik Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği 2013 Güz Okulu’nu Başarı ile Tamamlamış ve Katılım Sertifikası Almaya Hak Kazanmıştır.19 – 22 Eylül 2013
 • 21st International Sexual Health Congress. 17-20 April 2014. Su Hotel, Antalya. Certificate of Apprecıation Thank you for your contribution to the 21st International Sexual Congress ‘ which was held betwenn 17th and 20th of April 2014 at Su Hotel, Antalya/Turkey
 • Hipnoz Derneği tarafından 8 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen ‘Depresyon ve Hipnoterapi Uygulamaları’ konulu seminere eğitimci olarak katılım belgesi
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’ nin 01-02-03 Nisan 2016 tarihleri arasında, Ankara’da düzenlenen 2. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi’ne katılım belgesi.

Erken Boşalmanın Çözümü

Erken boşalma evliliklerde ve ilişkilerde tatminsizlik yaratsa da bir bozukluk olmaktan çok …

Erken Boşalma ve Mastürbasyon

Mastürbasyon, erken yaşlarda özellikle ergenlik döneminde sık sık yapılır. Çünkü …

Erken mi boşalıyorum?

Hızlı yapılan ya da yakalanma kaygısıyla yapılan masturbasyon, masturbasyona suçluluk …

Erken Boşalmanın Tedavisi

Erken boşalma hakkında yaptıkları tedavi çalışmalarıyla dikkat çeken Masters ve Johnson …

Erken Boşalma Nedir?

Erken boşalma bir çok erkeğin ve aynı zamanda partnerlerinin en can sıkıcı problemlerinden …